MES/MOM

Hardver za digitalizaciju

Omogućavamo prijem signala od mašina, skenera bar kodova ili RFID i prosleđujemo ih do MES-a, podržavajući prenos podataka putem različitih protokola.

Tek započinjete automatizaciju?

Napravite promenu. Nabavite pravi alat.

Dizajniramo i razvijamo softver i hardver svetske klase.
Naš najnoviji uređaj je industrijski IoT modul, koji deluje kao mikroračunar, sposoban za prikupljanje digitalnog/analognog signala i daljinsko upravljanje i upravljanje.
Preuzmite PDF

Topteep Easy Access

Omogućava prijem signala od mašina, skenera bar kodova ili RFID i prosleđuje ih do MES-a, podržavajući prenos podataka putem različitih protokola. Uređaj se može upariti sa širokim spektrom mašina. Isporučuje digitalne signale glavnom softveru kada dođe do jedne jedine promene i reaguje na sve vrste pogona i uslove u njihovom okruženju. Skalabilnost je savršeno rešenje, tako da sa svakim novim izdanjem softvera i ažuriranjem uređaja, uređaj omogućava praćenje mašina bez ijednog zastoja ili rizika od gubitka podataka. TopTeep EA takođe podržava periferne uređaje kao što su štampači, monitori, skeneri i sl, koji se mogu aktivirati različitim obaveštenjima i informacijama o statusu.

Otkrijte neke od najmoćnijih i najneverovatnijih karakteristika TopTeep-a.
Kontaktirajte nas

Industrijski računari

Industrijski računari su instalirani u proizvodnom pogonu da bi se omogućila interakcija sa softverom i prikazale informacije o određenim mašinama. Neke od karakteristika i prednosti korišćenja tih industrijskih uređaja su:

Unos događaja vezanih za proces proizvodnje;
Početak i zaustavljanje posla i radnog naloga;
Praćenje ključnih indikatora vezanih za mašine;
Razmena poruka između različitih korisnika u procesu;
Momentalni alarm o nepoželjnim događajima;
Dostupnost radnih uputstava i informacija o radnom nalogu