MES/MOM

Akademija

Mnogi proizvođači se iznenade kada shvate razmere gubitka kapaciteta u svojim proizvodnim operacijama. Poređenje potpuno produktivnog vremena sa teorijskim vremenom je prvi pokazatelj da postoje skriveni troškovi. Dakle, odakle početi i kako poboljšati taj odnos?

Neograničene mogućnosti
TopTeep je alat koji vam pomaže da otkrijete skriveni potencijal vašeg procesa proizvodnje. Daleko je važnije razumeti koncept skrivenih troškova i pristup optimizaciji.

Uz TopTeep, preko naše TopTeep akademije, u potpunosti razumemo koncepte proizvodnih gubitaka skrivenih u gubicima zbog rasporeda, gubicima dostupnosti, gubicima učinka i gubitku kvaliteta, i cilj nam je da našim klijentima pružimo posvećenu podršku da prebrode te probleme. Na našim precizno prilagođenim kursevima, bavimo se osnovama bazičnih indikatora za istraživanje i pronalaženje potencijalnih problema i izazova sa kojima se možete suočiti. Učimo vas da prioritizujete probleme i kako da ih dublje proučite, kako biste mogli efikasnije da ih analizirate i rešavate. Tokom naših sesija, podstičemo vas da se poboljšate i izmerite ostvarena poboljšanja. Izvrsnost ovog kursa leži u našem razumevanju vaših ukupnih poslovnih procesa, pa smo na taj način u mogućnosti da podatke iz proizvodnog pogona povežemo sa vašim finansijskim podacima i prikažemo vam povezanosti.

Besplatne konsultacije

Najvažniji aspekt naše akademije je izveštavanje, uključujući i prenošenje informacija kroz organizaciju. Razgovaramo o najboljim praksama za kompanije u vezi sa deljenjem informacija i pomažemo vam da vaš protok informacija bude optimizovan.

Hajde da budemo majstori za proizvodnju!

Kontaktirajte nas